Filter by Player

Filter by Tournament

+ Filters: 2020, Yoshihito Nishioka

  • [Alt] Sho Shimabukuro (JPN) / Min-Kyu Song (KOR) vs Toshihide Matsui (JPN) / Yoshihito Nishioka (JPN)
  • [Q] Yoshihito Nishioka (JPN) vs [11] Sasikumar Mukund (IND)
  • Colin Sinclair (NMI) vs [Q] Yoshihito Nishioka (JPN)